25%
Phương pháp mới giải nhanh bài tập di truyền

Phương pháp mới giải nhanh bài tập di truyền

101,200₫135,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB ĐHQG Hà Nội

TÁC GIẢPhan Khắc Nghệ

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB ĐHQG Hà Nội

TÁC GIẢPhan Khắc Nghệ

Bình luận

Sản phẩm khác