25%
17 bộ đề chọn lọc các chuyên đề trọng tâm môn hóa học

17 bộ đề chọn lọc các chuyên đề trọng tâm môn hóa học

73,500₫98,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢTống Đức Huy

tag: Sách Ôn Thi THPT Quốc Gia 

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢTống Đức Huy

tag: Sách Ôn Thi THPT Quốc Gia 

Bình luận

Sản phẩm khác