20%
Chinh phục Lý Thuyết và bài tập chuyên đề di truyền,biến dị Sinh Học

Chinh phục Lý Thuyết và bài tập chuyên đề di truyền,biến dị Sinh Học

80,000₫100,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia HN

TÁC GIẢNguyễn Văn Đính

tag: Sách Ôn Thi THPT Quốc Gia , Sách Ôn thi môn Toán THPT

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia HN

TÁC GIẢNguyễn Văn Đính

tag: Sách Ôn Thi THPT Quốc Gia , Sách Ôn thi môn Toán THPT

Bình luận

Sản phẩm khác