Bộ sách giáo khoa lớp 1 - Bộ bình đẳng năm học 2021 -2022

Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam

Tác giả: Nhiều tác giả

Năm xuất bản: 2021

619.000₫
Còn hàng
SKU
SBGK18-L01-004-2

Bộ sách giáo khoa lớp 1 - Bộ bình đẳng năm học 2021 -2022 là sách chính khóa dùng cho học sinh lớp 1 được xuất bản bởi NXB Giáo dục Việt Nam. Sách hiện đang được bán giảm giá tại Nhà sách Quảng Lợi. Hiệu sách, nhà sách, trường học muốn phân phối sách cho học sinh vui lòng liên hệ số hotline 0938.246.605 để được tư vấn giá tốt nhất

Danh mục sách bộ vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

1 Toán 1/1 - Bình đẳng sgk (22.0) Bản 22.000
2 Toán 1/2 - Bình đẳng sgk (20.0) Bản 20.000
3 Tiếng việt 1/1 - Bình đẳng sgk (35.0) Bản 35.000
4 Tiếng việt 1/2 - Bình đẳng sgk (31.0) Bản 31.000
5 Âm nhạc 1 - Bình đẳng sgk (15.0) Bản 15.000
6 Đạo đức 1 - Bình đẳng sgk (15.0) Bản 15.000
7 Hoạt động trải nghiệm 1A (Kim Thoa - Xanh) - Bình Đẳng sgk (18.0) Bản 18.000
8 Hoạt động trải nghiệm 1B (Ngọc Diệp-Đức Hòa- Vàng) - Bình Đẳng sgk (18.0) Bản 18.000
9 Mĩ thuật 1 - Bình đẳng sgk (15.0) Bản 15.000
10 Tập viết 1/1 - Bình đẳng sgk (11.0) Bản 11.000
11 Tập viết 1/2 - Bình đẳng sgk (6.0) Bản 6.000
12 Vở bài tập âm nhạc 1 - Bình đẳng sgk (13.0) Bản 13.000
13 Vở bài tập đạo đức 1 - Bình đẳng sgk (14.0) Bản 14.000
14 Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 1A (Kim Thoa - Chữ Xanh) - Bình Đẳng sgk (18.0) Bản 18.000
15 Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 1B (Ngọc Diệp -Đức Hòa- Chữ Vàng) - Bình Đẳng sgk (16.0) Bản 16.000
16 Vở bài tập Mĩ thuật 1 - Bình đẳng sgk (13.0) Bản 13.000
17 Vở bài tập tiếng việt 1/1 - Bình đẳng sgk (17.0) Bản 17.000
18 Vở bài tập tiếng việt 1/2 - Bình đẳng sgk (16.0) Bản 16.000
19 Vở bài tập Toán 1/1 - Bình đẳng sgk (16.0) Bản 16.000
20 Vở bài tập Toán 1/2 - Bình đẳng sgk (16.0) Bản 16.000
21 Vở bài tập Toán 1/2 - Kết nối sgk (16.0) Bản 16.000
22 Vở tập viết lớp 1/1 QL Bản 20.000
23 Vở tập viết lớp 1/2 QL Bản 20.000
24 Vở tập viết lớp 1/3 QL Bản 20.000
26 Thực hành và phát triển toán 1/1  Bản 35.000
27 Thực hành và phát triển toán 1/2 Bản 35.000
28 Thực hành và phát triển Tiếng Việt 1/1 Bản 40.000
29 Thực hành và phát triển Tiếng Việt 1/2 Bản 42.000
TỔNG CỘNG 573.000
Viết Nhận Xét của Bạn
Mời bạn viết nhận xét cho sản phẩmBộ sách giáo khoa lớp 1 - Bộ bình đẳng năm học 2021 -2022
Close
Bộ sách giáo khoa lớp 1 - Bộ bình đẳng năm học 2021 -2022