Bộ sách giáo khoa lớp 2 - Bộ chân trời sáng tạo

Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam

Tác giả: Nhiều tác giả

Năm xuất bản: 2021

625.000₫
Còn hàng
SKU
SBGK18-L02-002

Bộ sách giáo khoa lớp 2 - Bộ chân trời sáng tạo là sách giáo khoa chính khóa dùng cho học sinh lớp 2. Sách do nhóm tác giả của nhà xuất bản Giáo dục Việt nam biên soạn. Nhà sách, hiệu sách trường học có nhu cầu phân phối sách cho học sinh vui lòng liên hệ 0938.246.605 (Zalo).

Danh mục bộ sách chân trời sáng tạo lớp 2

1 Tiếng Việt 2, tập một Quyển 25.000
2 Tiếng Việt 2, tập hai Quyển 24.000
3 Toán 2, tập một Quyển 22.000
4 Toán 2, tập hai Quyển 19.000
5 Đạo đức 2  Quyển 12.000
6 Tự nhiên và Xã hội 2  Quyển 20.000
7 Giáo dục thể chất 2  Quyển 15.000
8 Mĩ thuật 2  Quyển 15.000
9 Âm nhạc 2  Quyển 11.000
10 Hoạt động trải nghiệm 2  Quyển 16.000
11 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1 Quyển 17.000
12 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2 Quyển 17.000
13 Tập viết 2 tập 1 Quyển 6.000
14 Tập viết 2 tập 2 Quyển 6.000
15 Vở bài tập Toán 2 tập 1 Quyển 20.000
16 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Quyển 18.000
17 Vở bài tập đạo đức 2 Quyển 9.000
18 Vở bài tập tự nhiên xã hội 2 Quyển 13.000
19 Vở bài tập Âm nhạc 2 Quyển 13.000
20 Vở bài tập Mỹ thuật 2 Quyển 9.000
21 Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 2 Quyển 11.000
22 Tiếng Anh 2 - SBT ( đã bao gồm thẻ học liệu điện tử ) Quyển 35.000
23 Tiếng Anh 2 - Family and Friends - Workbook Quyển 71.000
24 Vở tập viết lớp 2/1 QL Quyển 20.000
25 Vở tập viết lớp 2/2 QL Quyển 20.000
26 Vở thực hành và phát triển Toán 2/1 Quyển 36.000
27 Vở thực hành và phát triển Toán 2/2 Quyển 35.000
28 Vở thực hành và phát triển Tiếng Việt 2/1 Quyển 45.000
29 Vở thực hành và phát triển Tiếng Việt 2/2 Quyển 45.000
 30 TỔNG CỘNG   625.000
Viết Nhận Xét của Bạn
Mời bạn viết nhận xét cho sản phẩmBộ sách giáo khoa lớp 2 - Bộ chân trời sáng tạo
Close
Bộ sách giáo khoa lớp 2 - Bộ chân trời sáng tạo