Bộ sách giáo khoa lớp 2 - Bộ tri thức kết nối với cuộc sống

Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam

Tác giả: Nhiều tác giả

Năm xuất bản: 2021

687.000₫
Còn hàng
SKU
SBGK18-L02-002-2

Bộ sách giáo khoa lớp 2 - Bộ tri thức kết nối với cuộc sống là sách giáo khoa chính khóa dùng cho học sinh lớp 2 do nhóm tác giả của nhà xuất bản giáo dục Việt nam biên soạn hiện đang được bán giảm giá tại nhà sách Quảng Lợi . Hiệu sách, nhà sách, trường học có nhu cầu phân phối sách cho học sinh vui lòng liên hệ 0938.246.605

Danh mục bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 2

1 Tiếng Việt 2, tập một Quyển 25.000
2 Tiếng Việt 2, tập hai Quyển 25.000
3 Toán 2, tập một Quyển 23.000
4 Toán 2, tập hai Quyển 23.000
5 Đạo đức 2 Quyển 13.000
6 Tự nhiên và Xã hội 2 Quyển 19.000
7 Giáo dục thể chất 2 Quyển 17.000
8 Mĩ thuật 2 Quyển 12.000
9 Âm nhạc 2 Quyển 12.000
10 Hoạt động trải nghiệm 2 Quyển 17.000
11 Vở bài tập Toán 2 tập 1 Quyển 20.000
12 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Quyển 19.000
13 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1 Quyển 14.000
14 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2 Quyển 14.000
15 Tập viết 2 tập 1 Quyển 7.000
16 Tập viết 2 tập 2 Quyển 6.000
17 Vở bài tập đạo đức 2 Quyển 11.000
18 Vở bài tập Mĩ thuật 2 Quyển 10.000
19 Vở bài tập tự nhiên xã hội 2 Quyển 13.000
20 Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 2 Quyển 12.000
21 Vở bài tập Âm nhạc 2 Quyển 8.000
22 Tiếng Anh 2 - SBT ( đã bao gồm thẻ học liệu điện tử ) Quyển 35.000
23 Tiếng Anh 2 - Family and Friends - Workbook Quyển 71.000
24 Vở tập viết lớp 2/1 QL Quyển 20.000
25 Vở tập viết lớp 2/2 QL Quyển 20.000
26 Vở oly bài tập toán 2/1 QL - KN Quyển 30.000
27 Vở oly bài tập toán 2/2 QL - KN Quyển 30.000
28 Thực hành và phát triển toán 2/1 Quyển 36.000
29 Thực hành và phát triển toán 2/2 Quyển 35.000
30 Thực hành và phát triển Tiếng Việt 2/1 Quyển 45.000
31 Thực hành và phát triển Tiếng Việt 2/2 Quyển 45.000
  TỔNG CỘNG   687.000

Viết Nhận Xét của Bạn
Mời bạn viết nhận xét cho sản phẩmBộ sách giáo khoa lớp 2 - Bộ tri thức kết nối với cuộc sống
Close
Bộ sách giáo khoa lớp 2 - Bộ tri thức kết nối với cuộc sống