26%
Bài giảng trắc nghiệm vật lý 12 tập 1

Bài giảng trắc nghiệm vật lý 12 tập 1

67,000₫90,000₫


KÍCH THƯỚC

16 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢDương Huy Phong - Đồng Văn Chiến


Mô tả


KÍCH THƯỚC

16 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢDương Huy Phong - Đồng Văn Chiến


Bình luận

Sản phẩm khác