30%
Bồi dưỡng HSG vật lý 11/2: quang hình

Bồi dưỡng HSG vật lý 11/2: quang hình

62,000₫89,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

NXB Tổng Hợp HCM

TÁC GIẢNguyễn Phú Đồng

tag: Sách tham khảo cấp 3, Sách tham khảo lớp 12

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

NXB Tổng Hợp HCM

TÁC GIẢNguyễn Phú Đồng

tag: Sách tham khảo cấp 3, Sách tham khảo lớp 12

Bình luận

Sản phẩm liên quan