22%
22 chuyên đề hay và khó bồi dưỡng HSG hóa học THCS tập 1

22 chuyên đề hay và khó bồi dưỡng HSG hóa học THCS tập 1

100,000₫129,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NX Đại học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢNguyễn Đình Hành - Nguyễn Hữu Thọ

tag: Sách Ôn Thi THPT Quốc Gia , Sách Ôn thi môn Toán THPT , Sách Ôn thi môn Văn THPT , Sách Ôn thi môn Tiếng Anh THPT , Sách Ôn thi môn Vật Lý THPT , Sách Ôn thi môn Hóa Học THPT , Sách Ôn thi môn Khác THPT

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NX Đại học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢNguyễn Đình Hành - Nguyễn Hữu Thọ

tag: Sách Ôn Thi THPT Quốc Gia , Sách Ôn thi môn Toán THPT , Sách Ôn thi môn Văn THPT , Sách Ôn thi môn Tiếng Anh THPT , Sách Ôn thi môn Vật Lý THPT , Sách Ôn thi môn Hóa Học THPT , Sách Ôn thi môn Khác THPT

Bình luận

Sản phẩm liên quan