25%
500 Bài toán chọn lọc 6

500 Bài toán chọn lọc 6

43,500₫58,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢNguyễn Ngọc Đạm


Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢNguyễn Ngọc Đạm


Bình luận

Sản phẩm liên quan