20%
500 bài toán cơ bản và nâng cao 5

500 bài toán cơ bản và nâng cao 5

31,200₫39,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 26 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB ĐHQG Hà Nội

TÁC GIẢNguyễn Đức Tấn

tag: 

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 26 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB ĐHQG Hà Nội

TÁC GIẢNguyễn Đức Tấn

tag: 

Bình luận

Sản phẩm liên quan