30%
928 câu hỏi và bài thực hành trắc nghiệm Địa lý 12

928 câu hỏi và bài thực hành trắc nghiệm Địa lý 12

42,000₫60,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢNguyễn Cao Phương

tag: Sách tham khảo cấp 3, Sách tham khảo lớp 12

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢNguyễn Cao Phương

tag: Sách tham khảo cấp 3, Sách tham khảo lớp 12

Bình luận

Sản phẩm liên quan