30%
Bài giảng và lời giải chi tiết Vật Lí 9

Bài giảng và lời giải chi tiết Vật Lí 9

38,500₫55,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Hải Phòng

TÁC GIẢMai Trọng Ý

tag: Sách tham khảo lớp 9

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Hải Phòng

TÁC GIẢMai Trọng Ý

tag: Sách tham khảo lớp 9

Bình luận

Sản phẩm liên quan