25%
Bài giảng và lời giải chi tiết vật lý 9

Bài giảng và lời giải chi tiết vật lý 9

41,200₫55,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

NXB Hải Phòng

TÁC GIẢPhan Khắc Nghệ

tag: Sách tham khảo lớp 9

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

NXB Hải Phòng

TÁC GIẢPhan Khắc Nghệ

tag: Sách tham khảo lớp 9

Bình luận

Sản phẩm khác