Bài tập về số tự nhiên lớp 5

39,000₫

Được biên soạn nhằm giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để rèn luyện kĩ năng tính toán, bồi dưỡng năng lực tư duy, phù hợp với trình độ và lứa tuổi.

Mô tả

KÍCH THƯỚC

 17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2019

NXB

NXB Đại Học Sư Phạm

TÁC GIẢPGS.TS.Đỗ Trung Hiệu

Bình luận

Sản phẩm liên quan