10%
Bộ thực hành toán lớp 3 (123)

Bộ thực hành toán lớp 3 (123)

72,000₫80,000₫
 Với số lượng trên 10 bộ (giảm 15%)
 Với số lượng trên 20 bộ (giảm 19%)
 Với số lượng trên 50 bộ (giảm 23%)
 Liên hệ bán buôn sách giáo khoa : 09 8989 9920

Mô tả

BỘ THỰC HÀNH TOÁN 3
Bộ thực hành Toán 3 bao gồm các chi tiết:
- Bộ các số 1, 10, 100, 1000 và 10000 (có nam châm)
- Bộ có các tấm bìa trắng có 100 ô vuông, 10 ô vuông và 1 ô vuông
- Bộ chấm tròn học bảng nhân, bảng chia (có nam châm)
- Bộ lắp ghép hình ( có nam châm)
- Lưới ô vuông kích thước 10 cm x 10cm (Nhựa trong)

Bình luận

Sản phẩm liên quan