Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 11 ( Năm học 2020 - 2021 )

364,400₫
STTBAN CƠ BẢN
Tên sản phẩmGiá bìa
1Đại số 11 (C)11,000
2Hình học 11 (C)8,000
3Vật lí 11 (C)17,000
4Hóa học 11 (C)18,000
5Sinh Học 11 (C)16,000
6Ngữ văn 11/1 (C)13,000
7Ngữ văn 11/2 (C)8,000
8Lịch sử 11 (C)12,000
9Địa lí 11(C)10,000
10Tiếng Anh 11 (C)16,000
11Tin học 11 (C)9,000
12Giáo dục công dân 11 (C)7,000
13Công nghệ 11 (C)14,000
14BT Đại số  11 (C)23,000
15BT Hình học 11 (C)21,000
16BT Vật lí 11 (C)18,000
17BT Hóa học 11 (C)19,000
18BT Ngữ văn 11/1 (C)9,800
19BT Ngữ văn 11/2 (C)8,400
20BT Tiếng Anh 11 (C)14,500
21BT Tin học 11  (C)8,200
22BT Sinh học 11 (C)11,000
23BT Lịch sử  11 (C)13,500
24BT Địa lý  11 (C)9,500
25GD Quốc Phòng - An ninh 1110,000
26Tập bàn đồ BT và thực hành địa lý 1113,000
27Tập bản đồ tranh ảnh Lịch sử 1111,000
28Hướng dẫn thực hành địa lý 1115,500
 CỘNG 364,400

Mô tả

STTBAN CƠ BẢN
Tên sản phẩmGiá bìa
1Đại số 11 (C)11,000
2Hình học 11 (C)8,000
3Vật lí 11 (C)17,000
4Hóa học 11 (C)18,000
5Sinh Học 11 (C)16,000
6Ngữ văn 11/1 (C)13,000
7Ngữ văn 11/2 (C)8,000
8Lịch sử 11 (C)12,000
9Địa lí 11(C)10,000
10Tiếng Anh 11 (C)16,000
11Tin học 11 (C)9,000
12Giáo dục công dân 11 (C)7,000
13Công nghệ 11 (C)14,000
14BT Đại số  11 (C)23,000
15BT Hình học 11 (C)21,000
16BT Vật lí 11 (C)18,000
17BT Hóa học 11 (C)19,000
18BT Ngữ văn 11/1 (C)9,800
19BT Ngữ văn 11/2 (C)8,400
20BT Tiếng Anh 11 (C)14,500
21BT Tin học 11  (C)8,200
22BT Sinh học 11 (C)11,000
23BT Lịch sử  11 (C)13,500
24BT Địa lý  11 (C)9,500
25GD Quốc Phòng - An ninh 1110,000
26Tập bàn đồ BT và thực hành địa lý 1113,000
27Tập bản đồ tranh ảnh Lịch sử 1111,000
28Hướng dẫn thực hành địa lý 1115,500
 CỘNG 364,400

Bình luận

Sản phẩm liên quan