Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 12 ( Năm học 2021 - 2022 )

391,400₫
 BAN CƠ BẢN
STTTên sản phẩmGiá bìa
1Giải tích 12 (C)10,000
2Hình học 12 (C)6,000
3Vật lí 12 (C)17,000
4Hóa học 12 (C)17,000
5Sinh học 12 (C)18,000
6Ngữ văn 12/1 (C)13,000
7Ngữ văn 12/2 (C)13,000
8Lịch sử 12 (C)16,000
9Địa lí 12 (C)17,000
10Tiếng Anh 12 (C)17,000
11Tin học 12 (C)8,000
12Giáo dục công dân 12 (C)7,000
13Công nghệ 12 (C)10,000
14BT Giải tích 12 (C)23,000
15BT Hình học 12 (C)17,500
16BT Vật lí 12 (C)19,500
17BT Hóa học 12 (C)20,000
18BT Ngữ văn 12/1 (C)9,600
19BT Ngữ văn 12/2 (C)8,600
20BT Tiếng Anh 12 (C)14,000
21BT Tin học 12 (C)8,200
22BT Sinh học 12 (C)15,500
23BT Lịch sử 12 (C)14,500
24BT Địa lý 12 (C)14,500
25GD Quốc Phòng - An ninh 1211,000
26Tập bàn đồ BT và thực hành địa lý 1216,500
27Tập bản đồ tranh ảnh Lịch sử 1214,000
28Hướng dẫn thực hành địa lý 1216,000
 CỘNG391,400

Mô tả

 BAN CƠ BẢN
STTTên sản phẩmGiá bìa
1Giải tích 12 (C)10,000
2Hình học 12 (C)6,000
3Vật lí 12 (C)17,000
4Hóa học 12 (C)17,000
5Sinh học 12 (C)18,000
6Ngữ văn 12/1 (C)13,000
7Ngữ văn 12/2 (C)13,000
8Lịch sử 12 (C)16,000
9Địa lí 12 (C)17,000
10Tiếng Anh 12 (C)17,000
11Tin học 12 (C)8,000
12Giáo dục công dân 12 (C)7,000
13Công nghệ 12 (C)10,000
14BT Giải tích 12 (C)23,000
15BT Hình học 12 (C)17,500
16BT Vật lí 12 (C)19,500
17BT Hóa học 12 (C)20,000
18BT Ngữ văn 12/1 (C)9,600
19BT Ngữ văn 12/2 (C)8,600
20BT Tiếng Anh 12 (C)14,000
21BT Tin học 12 (C)8,200
22BT Sinh học 12 (C)15,500
23BT Lịch sử 12 (C)14,500
24BT Địa lý 12 (C)14,500
25GD Quốc Phòng - An ninh 1211,000
26Tập bàn đồ BT và thực hành địa lý 1216,500
27Tập bản đồ tranh ảnh Lịch sử 1214,000
28Hướng dẫn thực hành địa lý 1216,000
 CỘNG391,400

Bình luận

Sản phẩm liên quan