Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 6 ( Năm học 2021 - 2022 )

Hết hàng
TTTÊN SÁCHĐVTGIÁ BÌA
ISÁCH GIÁO KHOA  
1Toán 6 tập 1Bản8,000
2Toán 6 tập 2Bản6,000
3Vật lí 6Bản7,000
4Công nghệ 6Bản12,000
5Ngữ văn 6/1Bản10,000
6Ngữ văn 6/2Bản11,000
7Lịch Sử 6Bản6,000
8Địa lí 6Bản7,000
9Giáo dục công dân 6Bản4,000
10Âm nhạc mĩ thuật 6Bản13,000
11Sinh học 6Bản15,000
12Bài tập Toán 6 tập 1Bản14,200
13Bài tập Toán 6 tập 2Bản10,500
14Bài tập Vật lí 6Bản7,900
15Bài tập Ngữ văn 6 tập 1Bản8,200
16Bài tập Ngữ văn 6 tập 2Bản9,300
17Bài tập Sinh học 6Bản9,600
18Bài tập Lịch Sử 6Bản9,000
19Bài tập Địa lí 6Bản7,900
20Bài tập Âm nhạc 6Bản6,800
21Bài tập Mĩ thuật 6Bản7,600
22Bài tập Giáo dục công dân 6Bản6,800
23
Bài tập Công nghệ - Kinh tế gia đình 6Bản15,300
24Tin học lớp 6 (SHS)Bản26,000
25Bài tập tin học lớp 6 (SBT)Bản19,000
26
Tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh 6Bản13,000
27Tập bản đồ địa lý 6 (4 màu)Bản29,000
28Tập bản đồ tranh ảnh lịch sử 6 (4 màu)Bản26,000
29Tiếng Anh 6 tập 1 - SHS (Kèm đĩa CD và thẻ)Bản43,000
30Tiếng Anh 6 tập 2 - SHS (Kèm đĩa CD và thẻ)Bản43,000
31Tiếng Anh 6 tập 1 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản28,000
32Tiếng Anh 6 tập 2 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản28,000
TỔNG CỘNG467,100

Mô tả

TTTÊN SÁCHĐVTGIÁ BÌA
ISÁCH GIÁO KHOA  
1Toán 6 tập 1Bản8,000
2Toán 6 tập 2Bản6,000
3Vật lí 6Bản7,000
4Công nghệ 6Bản12,000
5Ngữ văn 6/1Bản10,000
6Ngữ văn 6/2Bản11,000
7Lịch Sử 6Bản6,000
8Địa lí 6Bản7,000
9Giáo dục công dân 6Bản4,000
10Âm nhạc mĩ thuật 6Bản13,000
11Sinh học 6Bản15,000
12Bài tập Toán 6 tập 1Bản14,200
13Bài tập Toán 6 tập 2Bản10,500
14Bài tập Vật lí 6Bản7,900
15Bài tập Ngữ văn 6 tập 1Bản8,200
16Bài tập Ngữ văn 6 tập 2Bản9,300
17Bài tập Sinh học 6Bản9,600
18Bài tập Lịch Sử 6Bản9,000
19Bài tập Địa lí 6Bản7,900
20Bài tập Âm nhạc 6Bản6,800
21Bài tập Mĩ thuật 6Bản7,600
22Bài tập Giáo dục công dân 6Bản6,800
23
Bài tập Công nghệ - Kinh tế gia đình 6Bản15,300
24Tin học lớp 6 (SHS)Bản26,000
25Bài tập tin học lớp 6 (SBT)Bản19,000
26
Tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh 6Bản13,000
27Tập bản đồ địa lý 6 (4 màu)Bản29,000
28Tập bản đồ tranh ảnh lịch sử 6 (4 màu)Bản26,000
29Tiếng Anh 6 tập 1 - SHS (Kèm đĩa CD và thẻ)Bản43,000
30Tiếng Anh 6 tập 2 - SHS (Kèm đĩa CD và thẻ)Bản43,000
31Tiếng Anh 6 tập 1 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản28,000
32Tiếng Anh 6 tập 2 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản28,000
TỔNG CỘNG467,100

Bình luận

Sản phẩm liên quan