Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 8 ( Năm học 2021 - 2022 )

549,300₫
 
  STTTÊN MẶT HÀNGSLGIÁ
  1Tiếng anh 8/1 - Sách học sinh CTHN (45.0) (kèm đĩa + thẻ cào)145,000
  2Tiếng anh 8/1 - Sách bài tập CTHN (33.0) ( thẻ cào)133,000
  3Tiếng anh 8/2 - Sách học sinh CTHN (45.0) (kèm đĩa + thẻ cào)145,000
  4Tiếng anh 8/2 - Sách bài tập CTHN (33.0) ( thẻ cào)133,000
  5Toán 8/1 sgk (8.0) 2019 NT18,000
  6Toán 8/2 sgk (8.0) 2019 NT18,000
  7Bài tập toán 8/1 sgk (17.0)117,000
  8Bài tập toán 8/2 sgk (16.4)116,400
  9Ngữ văn 8/1 sgk (10.0) 2019 NT110,000
  10Ngữ văn 8/2 sgk (10.0) 2019 NT110,000
  11Bài tập ngữ văn 8/1 sgk (11.0) 2019 NT111,000
  12Bài tập ngữ văn 8/2 sgk (10.7)110,700
  13Hóa học 8 sgk (12.0) 2019 NT112,000
  14Bài tập hóa học 8 sgk (13.3) NT113,300
  15Vật lí 8 sgk (8.0) 2019 NT18,000
  16Bài tập vật lí 8 sgk (8.2) NT18,200
  17Lịch sử 8 sgk (12.0) 2019 NT112,000
  18Bài tập lịch sử 8 sgk (11.9)111,900
  19Sinh học 8 sgk (18.0) 2019 NT118,000
  20Bài tập sinh học 8 sgk (12.4)112,400
  21Địa lý 8 sgk (13.0) 2019113,000
  22Bài tập địa lý 8 sgk(11.3)111,300
  23Công nghệ 8 sgk (17.0) 2019 NT117,000
  24Bài tập công nghệ 8 - công nghiệp sgk (16.7)116,700
  25Âm nhạc và mĩ thuật 8 sgk (15.0) 2019 NT115,000
  26Bài tập âm nhạc 8 sgk (6.8)16,800
  27Bài tập mĩ thuật 8 sgk (7.6)17,600
  28Giáo dục công dân 8 sgk (4.0) 2019 NT14,000
  29Bài tập tình huống giáo dục công dân 8 GDHN (13.0)113,000
  30Tin học dành cho THCS quyển 3 GDĐT (21.0)121,000
  31Bài tập tin học dành cho THCS quyển 3 GDĐT (23.0)123,000
  32Tập bản đồ địa lí 8 BD1 (29.0) 2019129,000
  33Bản đồ và tranh ảnh lịch sử 8 BD1 (29.0) 2019129,000
   Tổng33549,300
       

Mô tả

 
  STTTÊN MẶT HÀNGSLGIÁ
  1Tiếng anh 8/1 - Sách học sinh CTHN (45.0) (kèm đĩa + thẻ cào)145,000
  2Tiếng anh 8/1 - Sách bài tập CTHN (33.0) ( thẻ cào)133,000
  3Tiếng anh 8/2 - Sách học sinh CTHN (45.0) (kèm đĩa + thẻ cào)145,000
  4Tiếng anh 8/2 - Sách bài tập CTHN (33.0) ( thẻ cào)133,000
  5Toán 8/1 sgk (8.0) 2019 NT18,000
  6Toán 8/2 sgk (8.0) 2019 NT18,000
  7Bài tập toán 8/1 sgk (17.0)117,000
  8Bài tập toán 8/2 sgk (16.4)116,400
  9Ngữ văn 8/1 sgk (10.0) 2019 NT110,000
  10Ngữ văn 8/2 sgk (10.0) 2019 NT110,000
  11Bài tập ngữ văn 8/1 sgk (11.0) 2019 NT111,000
  12Bài tập ngữ văn 8/2 sgk (10.7)110,700
  13Hóa học 8 sgk (12.0) 2019 NT112,000
  14Bài tập hóa học 8 sgk (13.3) NT113,300
  15Vật lí 8 sgk (8.0) 2019 NT18,000
  16Bài tập vật lí 8 sgk (8.2) NT18,200
  17Lịch sử 8 sgk (12.0) 2019 NT112,000
  18Bài tập lịch sử 8 sgk (11.9)111,900
  19Sinh học 8 sgk (18.0) 2019 NT118,000
  20Bài tập sinh học 8 sgk (12.4)112,400
  21Địa lý 8 sgk (13.0) 2019113,000
  22Bài tập địa lý 8 sgk(11.3)111,300
  23Công nghệ 8 sgk (17.0) 2019 NT117,000
  24Bài tập công nghệ 8 - công nghiệp sgk (16.7)116,700
  25Âm nhạc và mĩ thuật 8 sgk (15.0) 2019 NT115,000
  26Bài tập âm nhạc 8 sgk (6.8)16,800
  27Bài tập mĩ thuật 8 sgk (7.6)17,600
  28Giáo dục công dân 8 sgk (4.0) 2019 NT14,000
  29Bài tập tình huống giáo dục công dân 8 GDHN (13.0)113,000
  30Tin học dành cho THCS quyển 3 GDĐT (21.0)121,000
  31Bài tập tin học dành cho THCS quyển 3 GDĐT (23.0)123,000
  32Tập bản đồ địa lí 8 BD1 (29.0) 2019129,000
  33Bản đồ và tranh ảnh lịch sử 8 BD1 (29.0) 2019129,000
   Tổng33549,300
       

Bình luận

Sản phẩm liên quan