Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 9 ( Năm học 2021 -2022)

563,300₫
TTTÊN SÁCHĐVTGIÁ BÌA
ISÁCH GIÁO KHOA
1Toán 9 tập 1Bản8,000
2Toán 9 tập 2Bản8,000
3Vật lí 9Bản12,000
4Hóa học 9Bản14,000
5Sinh học 9Bản17,000
6Ngữ văn 9 tập 1Bản14,000
7Ngữ văn 9 tập 2Bản12,000
8Lịch Sử 9Bản14,000
9Địa lí 9Bản13,000
10Giáo dục công dân 9Bản4,000
11Âm nhạc mĩ thuật 9Bản11,000
12Công nghệ 9 (Lắp đặt mặng điện trong nhà)Bản5,000
13Bài tập Toán 9 tập 1Bản18,100
14Bài tập Toán 9 tập 2Bản17,600
15Bài tập Vật lí 9Bản10,700
16Bài tập Hóa học 9Bản13,000
17Bài tập Ngữ văn 9 tập 1Bản11,300
18Bài tập Ngữ văn 9 tập 2Bản10,200
19
Bài tập Sinh học 9Bản11,600
20Bài tập Lịch Sử 9Bản12,400
21Bài tập Địa lí 9Bản10,500
22Bài tập Âm nhạc 9Bản5,100
23
Bài tập Mĩ thuật 9Bản5,200
24Bài tập Giáo dục công dân 9Bản7,600
25Tin học dành cho THCS - Quyển 4Bản28,000
26Bài tập Tin học dành cho THCS - Quyển 4Bản21,000
27Tập bản đồ địa 9 (4 màu)Bản29,000
28Tập bản đồ tranh ảnh lịch sử 9 (4 màu)Bản29,000
29Tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh Lớp 9Bản18,000
30Tiếng Anh 9 tập 1 - SHS(Kèm đĩa CD và thẻ)Bản47,000
31Tiếng Anh 9 tập 2 - SHS(Kèm đĩa CD và thẻ)Bản52,000
32Tiếng Anh 9 tập 1 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản37,000
33Tiếng Anh 9 tập 2 - SBT (Kèm theo thẻ) Bản37,000
TỔNG CỘNG563,300

Mô tả

TTTÊN SÁCHĐVTGIÁ BÌA
ISÁCH GIÁO KHOA
1Toán 9 tập 1Bản8,000
2Toán 9 tập 2Bản8,000
3Vật lí 9Bản12,000
4Hóa học 9Bản14,000
5Sinh học 9Bản17,000
6Ngữ văn 9 tập 1Bản14,000
7Ngữ văn 9 tập 2Bản12,000
8Lịch Sử 9Bản14,000
9Địa lí 9Bản13,000
10Giáo dục công dân 9Bản4,000
11Âm nhạc mĩ thuật 9Bản11,000
12Công nghệ 9 (Lắp đặt mặng điện trong nhà)Bản5,000
13Bài tập Toán 9 tập 1Bản18,100
14Bài tập Toán 9 tập 2Bản17,600
15Bài tập Vật lí 9Bản10,700
16Bài tập Hóa học 9Bản13,000
17Bài tập Ngữ văn 9 tập 1Bản11,300
18Bài tập Ngữ văn 9 tập 2Bản10,200
19
Bài tập Sinh học 9Bản11,600
20Bài tập Lịch Sử 9Bản12,400
21Bài tập Địa lí 9Bản10,500
22Bài tập Âm nhạc 9Bản5,100
23
Bài tập Mĩ thuật 9Bản5,200
24Bài tập Giáo dục công dân 9Bản7,600
25Tin học dành cho THCS - Quyển 4Bản28,000
26Bài tập Tin học dành cho THCS - Quyển 4Bản21,000
27Tập bản đồ địa 9 (4 màu)Bản29,000
28Tập bản đồ tranh ảnh lịch sử 9 (4 màu)Bản29,000
29Tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh Lớp 9Bản18,000
30Tiếng Anh 9 tập 1 - SHS(Kèm đĩa CD và thẻ)Bản47,000
31Tiếng Anh 9 tập 2 - SHS(Kèm đĩa CD và thẻ)Bản52,000
32Tiếng Anh 9 tập 1 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản37,000
33Tiếng Anh 9 tập 2 - SBT (Kèm theo thẻ) Bản37,000
TỔNG CỘNG563,300

Bình luận

Sản phẩm liên quan