20%
Bổ trợ và nâng cao vật lý 9

Bổ trợ và nâng cao vật lý 9

41,600₫52,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢNguyễn Văn Chanh

tag: Sách tham khảo lớp 9

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢNguyễn Văn Chanh

tag: Sách tham khảo lớp 9

Bình luận

Sản phẩm khác