15%
Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử 8

Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử 8

46,750₫55,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢTrương Ngọc Thơi

tag: Sách tham khảo lớp 8

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢTrương Ngọc Thơi

tag: Sách tham khảo lớp 8

Bình luận

Sản phẩm liên quan