30%
Bồi dưỡng HSG Vật lý 11/1

Bồi dưỡng HSG Vật lý 11/1

94,500₫135,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

NXB Tổng hợp HCM

TÁC GIẢNguyễn Phú Đồng

tag: Sách tham khảo cấp 3, Sách tham khảo lớp 12

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

NXB Tổng hợp HCM

TÁC GIẢNguyễn Phú Đồng

tag: Sách tham khảo cấp 3, Sách tham khảo lớp 12

Bình luận

Sản phẩm liên quan