Bồi dưỡng HSG sinh học 9

63,000₫

Cuốn sách Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Sinh Học Lớp 9 được viết bám sát chương trình Sinh học lớp 9. Nội dung cuốn sách được chia làm 3 phần:

Phần I: Di truyền và Biến dị
Phần II: Sinh vật và Mội trường
Phần III: Giới thiệu 10 đề ôn luyện và đáp án chi tiết
Ở mỗi chương có hệ thống các câu hỏi và bài tập và trình bày theo các dạng để bạn đọc dễ dàng sử dụng


Mô tả

KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢPhan Khắc Nghệ

Bình luận

Sản phẩm liên quan