25%
Bồi dưỡng HSG vật lý 9

Bồi dưỡng HSG vật lý 9

44,300₫59,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢLê Thị Hạnh Dung

tag: Sách tham khảo lớp 9

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢLê Thị Hạnh Dung

tag: Sách tham khảo lớp 9

Bình luận

Sản phẩm liên quan