20%
Bồi dưỡng violympic toán 7 tập 1

Bồi dưỡng violympic toán 7 tập 1

68,000₫85,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Giáo Dục Việt Nam

TÁC GIẢNguyễn Đức Tấn - Nguyễn Anh Hoàng


Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Giáo Dục Việt Nam

TÁC GIẢNguyễn Đức Tấn - Nguyễn Anh Hoàng


Bình luận

Sản phẩm liên quan