20%
Bồi dưỡng violympic Toán 8 tập 1

Bồi dưỡng violympic Toán 8 tập 1

79,200₫99,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Giáo Dục Việt Nam

TÁC GIẢNguyễn Đức Tấn - Nguyễn Anh Hoàng


Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Giáo Dục Việt Nam

TÁC GIẢNguyễn Đức Tấn - Nguyễn Anh Hoàng


Bình luận

Sản phẩm liên quan