20%
Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi đại số 9

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi đại số 9

98,400₫123,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB Tổng hợp TP HCM

TÁC GIẢNguyễn Trung Kiên

tag: Sách tham khảo lớp 9

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB Tổng hợp TP HCM

TÁC GIẢNguyễn Trung Kiên

tag: Sách tham khảo lớp 9

Bình luận

Sản phẩm liên quan