25%
Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hình học 9

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hình học 9

97,000₫129,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢNguyễn Trung Kiên
NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

tag: Sách tham khảo lớp 9

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢNguyễn Trung Kiên
NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

tag: Sách tham khảo lớp 9

Bình luận

Sản phẩm liên quan