30%
Các chuyên đề nâng cao phát triển hình học 11

Các chuyên đề nâng cao phát triển hình học 11

111,000₫159,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

NXB Đại Học QG Hà Nội

TÁC GIẢNguyễn Quang Sơn

tag: Sách tham khảo cấp 3, Sách tham khảo lớp 12

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

NXB Đại Học QG Hà Nội

TÁC GIẢNguyễn Quang Sơn

tag: Sách tham khảo cấp 3, Sách tham khảo lớp 12

Bình luận

Sản phẩm liên quan