20%
Chinh phục toàn diện kỹ năng viết Tiếng Anh 4 tập 1

Chinh phục toàn diện kỹ năng viết Tiếng Anh 4 tập 1

48,000₫60,000₫

Chinh phục toàn diện kỹ năng viết tiếng Anh lớp 4 tập 1

Trải qua giai đoạn “khởi động” của lớp 3 trước đó, bước vào lớp 4 trẻ đã đủ nhận thức và tư duy trong việc học tiếng Anh. Trong giai đoạn này, các em đã có tính tự giác; tự chủ động học tiếng Anh. Vì vậy, để quá trình học tiếng Anh của con đạt hiệu quả cao; các bậc phụ huynh cần lựa chọn phương pháp học khoa học kết hợp với việc rèn luyện kỹ năng viết.

“Chinh phục toàn diện kỹ năng viết tiếng Anh - Lớp 4 - Tập 1” được biên soạn theo Sách giáo khoa Tiếng Anh - Lớp 4 - Tập 1 nhằm bổ trợ cho quá trình học tiếng Anh trên lớp. Cuốn sách nhấn mạnh đến các yếu tố cơ bản:

Tóm tắt các kiến thức ngôn ngữ cơ bản nhất của Tiếng Anh - Lớp 4 - Tập 1. Bao gồm: hệ thống từ vựng cốt lõi, các cấu trúc câu cơ bản, các hiện tượng ngữ pháp chức năng chính và trên hết là các bài viết có hướng dẫn, theo sơ đồ tư duy ngôn ngữ. Hệ thống bài tập chọn lọc, với mức độ từ đơn giản đến phức tạp giúp các em làm quen và rèn luyện kỹ năng.

Cuốn sách bao gồm 10 đơn vị bài tập, tương ứng với 10 đơn vị bài học trong Sách giáo khoa. Hệ thống bài tập được chia thành 4 phần:

  • Lever 1: Identifying Words
    Giúp học sinh nhận dạng và luyện viết các từ trong mỗi đơn vị bài học.
  • Lever 2: Making Sentences
    Giúp các em xây dựng và luyện viết các cấu trúc câu tiếng Anh.
  • Lever 3: Creating Functions
    Giúp các em luyện viết các chức năng ngôn ngữ dùng trong giao tiếp.
  • Lever 4: Developing Writing Skill

Bao gồm hai phần bài tập: (A) và (B). Trong đó, phần (A) các em đọc một bài viết liên quan đến chủ đề bài học và viết tóm tắt nội dung bài viết theo sơ đồ tư duy ngôn ngữ tương ứng. Phần (B), các em tự xây dựng nội dung bài viết dựa trên sơ đồ tư duy cho sẵn để qua đó viết một đoạn văn bản ngắn, đơn giản theo chủ đề bài học. Mô tả


KÍCH THƯỚC

19 x 26.5 cm

NĂM XUẤT BẢN

2019

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢNguyễn Quốc Tuấn

Bình luận

Sản phẩm liên quan