30%
Chuyên đề bồi dưỡng HSG qua các kỳ thi Hóa Học 8

Chuyên đề bồi dưỡng HSG qua các kỳ thi Hóa Học 8

48,300₫69,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢHoàng Vũ

tag: Sách tham khảo lớp 8

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢHoàng Vũ

tag: Sách tham khảo lớp 8

Bình luận

Sản phẩm liên quan