30%
Chuyên đề bồi dưỡng HSG qua các kỳ thi hóa học 9

Chuyên đề bồi dưỡng HSG qua các kỳ thi hóa học 9

74,900₫107,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢHoàng Vũ

tag: Sách tham khảo lớp 9

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢHoàng Vũ

tag: Sách tham khảo lớp 9

Bình luận

Sản phẩm liên quan