30%
Chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 8

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 8

75,600₫108,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

NXB Tổng Hợp HCM

TÁC GIẢNguyễn Đức Tấn

tag: Sách tham khảo lớp 8

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

NXB Tổng Hợp HCM

TÁC GIẢNguyễn Đức Tấn

tag: Sách tham khảo lớp 8

Bình luận

Sản phẩm liên quan