30%
Để học tốt Ngữ Văn lớp 12 - Toàn tập

Để học tốt Ngữ Văn lớp 12 - Toàn tập

39,900₫57,000₫
KÍCH THƯỚC

16 x 24cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB Đà Nẵng

TÁC GIẢThái Quang Vinh - Nguyễn Hoa Mai

Để học tốt Ngữ Văn lớp 12 giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, ôn luyện theo chương trình mới và hướng thi mới hiện nay.

Mô tả

KÍCH THƯỚC

16 x 24cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB Đà Nẵng

TÁC GIẢThái Quang Vinh - Nguyễn Hoa Mai

Để học tốt Ngữ Văn lớp 12 giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, ôn luyện theo chương trình mới và hướng thi mới hiện nay.

Bình luận

Sản phẩm liên quan