Để học tốt Toán lớp 6 tập 2

50,000₫


KÍCH THƯỚC

16 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Tổng hợp TP HCM

TÁC GIẢ

Lê Hồng Đức

Để học tốt Toán 6 cung cấp một bộ giáo trình hoàn chỉnh về mặt kiến thức, dễ đọc, dễ hiểu cho các em học sinh và Thầy, Cô giáo.


Mô tả


KÍCH THƯỚC

16 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Tổng hợp TP HCM

TÁC GIẢ

Lê Hồng Đức

Để học tốt Toán 6 cung cấp một bộ giáo trình hoàn chỉnh về mặt kiến thức, dễ đọc, dễ hiểu cho các em học sinh và Thầy, Cô giáo.


Bình luận

Sản phẩm liên quan