25%
Giải nhanh bằng máy tính bỏ túi môn Hóa Học 12

Giải nhanh bằng máy tính bỏ túi môn Hóa Học 12

66,000₫88,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢNguyễn Xuân Trường

tag: Sách tham khảo cấp 3, Sách tham khảo lớp 12

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢNguyễn Xuân Trường

tag: Sách tham khảo cấp 3, Sách tham khảo lớp 12

Bình luận

Sản phẩm liên quan