Hành trình từ 0 đến 9+ môn Hóa học phần Hữu cơ

268,000₫
Mô tả

KÍCH THƯỚC

 19 x 26 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB Hồng Đức

TÁC GIẢThS. Lê Đăng Khương

Bình luận

Sản phẩm liên quan