20%
Hướng dẫn tư duy ôn luyện đề chuẩn bị kì thi THPT QG 2019 Tổ Hợp Khoa Học Xã Hội

Hướng dẫn tư duy ôn luyện đề chuẩn bị kì thi THPT QG 2019 Tổ Hợp Khoa Học Xã Hội

107,200₫134,000₫KÍCH THƯỚC

19 x 27 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB Dân Trí

TÁC GIẢPhạm Văn Đông
tag: Sách tham khảo cấp 3, Sách tham khảo lớp 12

Mô tảKÍCH THƯỚC

19 x 27 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB Dân Trí

TÁC GIẢPhạm Văn Đông
tag: Sách tham khảo cấp 3, Sách tham khảo lớp 12

Bình luận

Sản phẩm liên quan