20%
Infographic Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia Môn Sinh Học

Infographic Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia Môn Sinh Học

200,000₫250,000₫KÍCH THƯỚC

22 x 27 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

Đại học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢTrương Thị Thanh Hằng
tag: Sách tham khảo cấp 3, Sách tham khảo lớp 12

Mô tảKÍCH THƯỚC

22 x 27 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

Đại học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢTrương Thị Thanh Hằng
tag: Sách tham khảo cấp 3, Sách tham khảo lớp 12

Bình luận

Sản phẩm liên quan