Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kì Tiếng Anh 3 tập 2

27,000₫

Vì sao kiểm tra, đánh giá lại quan trọng như vậy?

Vì đây là một phần trong quá trình học nhằm giúp các em học sinh hoàn thành tốt mỗi bài học (đánh giá thường xuyên) và xác định xem các em có đạt được mục tiêu của một quá trình học tập hay không (đánh giá định kì)

Mô tả


KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2019

NXB

NXB Giáo Dục Việt Nam

TÁC GIẢTrần Nguyễn Phương Thùy

Bình luận

Sản phẩm liên quan