20%
Mỗi tuần một bài toán hình học - luyện thi VMO và IMO

Mỗi tuần một bài toán hình học - luyện thi VMO và IMO

40,000₫50,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢTrần Quang Hùng

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢTrần Quang Hùng

Bình luận

Sản phẩm liên quan