30%
Những điều cần biết bồi dưỡng HSG Ngữ Văn 9

Những điều cần biết bồi dưỡng HSG Ngữ Văn 9

133,000₫190,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢLê Xuân Soan

tag: Sách tham khảo lớp 9

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢLê Xuân Soan

tag: Sách tham khảo lớp 9

Bình luận

Sản phẩm liên quan