Những điều cần biết - Bồi dưỡng HSG Ngữ Văn lớp 8

108,000₫

Những điều cần biết - Bồi dưỡng HSG Ngữ Văn lớp 8 giúp các em bộc lộ, phát huy năng khiếu về môn Văn.


KÍCH THƯỚC

16 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢLê Xuân Soạn

Những điều cần biết - Bồi dưỡng HSG Ngữ Văn lớp 8 gồm 2 phần chính: Những vấn đề chung và Kiến thức cơ bản, Hướng dẫn làm bài, Lâp dàn bài, Làm bài tham khảo.

Mô tả

Những điều cần biết - Bồi dưỡng HSG Ngữ Văn lớp 8 giúp các em bộc lộ, phát huy năng khiếu về môn Văn.


KÍCH THƯỚC

16 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢLê Xuân Soạn

Những điều cần biết - Bồi dưỡng HSG Ngữ Văn lớp 8 gồm 2 phần chính: Những vấn đề chung và Kiến thức cơ bản, Hướng dẫn làm bài, Lâp dàn bài, Làm bài tham khảo.

Bình luận

Sản phẩm liên quan