25%
Phân dạng và phương pháp các chuyên đề Đại số - Giải tích 11

Phân dạng và phương pháp các chuyên đề Đại số - Giải tích 11

56,200₫75,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢNguyễn Phú Khánh


Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢNguyễn Phú Khánh


Bình luận

Sản phẩm liên quan