} catch (e) {}; //]]>
30%
Phân dạng và phương pháp các chuyên đề Giải tích 12

Phân dạng và phương pháp các chuyên đề Giải tích 12

54,600₫78,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢNguyễn Phú Khánh


Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢNguyễn Phú Khánh


Bình luận

Sản phẩm liên quan