Phân loại & PP giải nhanh bài tập vật lý 12

85,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢMai Trọng Ý

tag: Sách tham khảo cấp 3, Sách tham khảo lớp 12

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢMai Trọng Ý

tag: Sách tham khảo cấp 3, Sách tham khảo lớp 12

Bình luận

Sản phẩm liên quan