30%
Phân loại và giải chi tiết các dạng bài tập toán 8 tập 2

Phân loại và giải chi tiết các dạng bài tập toán 8 tập 2

54,600₫78,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢTS. Trần Xuân Tiếp


Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢTS. Trần Xuân Tiếp


Bình luận

Sản phẩm liên quan