25%
Phân loại và Phương pháp giải các dạng bài tập Toán 11 tập 1

Phân loại và Phương pháp giải các dạng bài tập Toán 11 tập 1

34,500₫46,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢLê Thị Hương

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢLê Thị Hương

Bình luận

Sản phẩm liên quan